สวัสดีค่ะ .. นักเรียนที่น่ารัก

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา งานเกษตร

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ

หรือพูดคุยกับคุณครู ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line/ช่อง Youtube  ได้เลยค่ะ :) 


Line : Ploenjit

https://www.kruploen.in.th

Youtube ​:  Kru.Ploen