บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การงานอาชีพ  ::  รหัสวิชา 22101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผักไมโครกรีน

ผักไมโครกรีน  คือ  ผักจิ๋ว  หรือผักงอกใช้ระยะเวลาปลูกสั้น  7-14  วัน คุณค่าทางสารอาหารครบ รสชาติอร่อย รับประทานได้เร็ว ราคาจับต้องได้ โดยใช้IOT ในการควบคุมการเจริญเติบโต

เรื่อง การปลูกพืชสมัยใหม่


หน่วยที่ 1

ศาสตร์พระราชากับการเกษตร

หน่วยที่ 2

ปุ๋ยกับการทำเกษตรอย่างยั่งยืน 

หน่วยที่ 3

การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 

หน่วยที่ 4

การเพาะต้นอ่อน

เมล็ดงอก

หน่วยที่ 5 

สัตว์เศรษฐกิจ